חופש דרך פחות שליטה בילדים


כמו בנושאים כספיים, כך גם בניהול זמן, אנחנו נוטים להתעלם מהגורמים הגדולים, המכריעים, ולהתמקד בזוטות. בנושא של זמן פנוי וחופש אישי, מידת השליטה והמיקרו-ניהול של הילדים שלנו (לנהל כל צעד ושעל שלהם) הם גורם מכריע כזה.

תודה שקראת. אולי יעניין אותך גם: