מיירס בריגס והפונקציות הקוגנטיביות של יונג

קרל יונג מגדיר 8 פונקציות קוגניטיביות שיש לכולנו, בני האדם. 8 דרכי תפקוד שונות של המוח והחשיבה. לכולנו אותן דרכי תפקוד – אותן פונקציות. במה אנחנו נבדלים? באילו פונקציות אנחנו משתמשים יותר ופחות. לכל אחד מאיתנו יש שתי פונקציות חזקות, בהן אנחנו משתמשים בטבעיות רוב הזמן. באחרות אנחנו משתמשים ומיומנים פחות, ובחלקן – בקושי יודעים להשתמש.

הערה: זה מאמר על נושא מעמיק, שלוקח זמן ללמוד – בד"כ בין כמה שבועות לכמה חודשים של קריאה/הקשבה ומחשבה. בבקשה, עם כמה שפחות ביקורת עצמית.

מהן הפונקציות הקוגנטיביות?

יונג מחלק את הפונקציות לשני סוגים: פונקציות איסוף מידע (Perceiving) ופונקציות קבלת החלטות (Judging). איך אנחנו חווים את העולם, ומה אנחנו עושים עם זה.

יש לנו שתי פונקציות איסוף מידעדרך החושים (S – Sensing), ודרך חיבורים ומסקנות (N – Intuition). אדם עם פונקציית S דומיננטית ("סנסור") חווה את העולם דרך החושים. דרך הקונקרטי, הפרטים, מה שיש – ההווה והעבר. זה המידע שהוא מתבסס עליו. אדם עם פונקציית N דומיננטית ("אינטואיטיבי") חווה את העולם דרך רעיונות, חיבורים, זיהוי תבניות. במובן מסוים, חווה את הכוון, העתיד. ל-S יש זכרון טוב ומידע עכשווי, ל-N יש כדור בדולח. S מבין את העצים, N רואה את היער.

יש לנו גם שתי פונקציות קבלת החלטות. קבלת החלטות על פי הגיון (T – Thinking) ועל פי רגש וערך (F – Feeling). אדם עם פונקציית T דומיננטית (נקרא "חושב" או Thinker) מחליט על פי הגיון, עובדות, כללים. השיפוט שלו רציונלי. אדם עם פונקציית F דומיננטית (נקרא "מרגיש" או Feeler) מחליט על פי רגשות, ערכים, מה נכון. השיפוט שלו ערכי.

עד כאן 4 פונקציות קוגניטיביות – S,N,T,F – ואמרנו 8. איך? כל אחת מהפונקציות האלה יכולה להיות מופנית כלפי פנים (מופנמת, i – Introverted) או מופנית כלפי חוץ (מוחצנת, e – Extroverted). 

8 הפונקציות – על קצה המזלג:

פונקציית Se – Extroverted Sensing. פונקציית איסוף מידע קונקרטית, שמופנית החוצה. איסוף מידע ממה שקורה בעולם. אדם עם Se דומיננטית מתמצא פיזית במרחב, יודע מה קורה עם אנשים סביבו, יכול להיות בעל חוש טכני מפותח או אמנותי, ונמשך לחוויות מגוונות. בעל תפיסה רחבה עד מפוזרת.

פונקציית Si – Introverted Sensing. פונקציית איסוף מידע קונקרטית, שמופנית פנימה. איסוף מידע מהחוויה האישית שלי, מהזכרון שלי, מהתחושות שלי. לאדם עם Si דומיננטית יש זכרון מעולה, רגישות לפרטים, ערנות לחוויה שלו ואכפתיות ממנה, ושמרנות (להמשיך חוויה טובה שאני זוכר). תפיסה ממוקדת עד צרה.

פונקציית Ne – Extroverted Intuition. פונקציית איסוף מידע דרך חיבורים, שמופנית החוצה. המידע הזמין הוא תבניות, תהליכים, כווני התקדמות – שקורים בחוץ. אדם עם Ne דומיננטית שופע רעיונות, יצירתיות מחשבתית וחדשנות. ראיה רחבה עד מפוזרת. יש לו כדור בדולח עבור אחרים והעולם.

פונקציית Ni – Introverted Intuition. פונקציית איסוף מידע דרך חיבורים, שמופנית פנימה. המידע הזמין הוא תבניות, תהליכים, כווני התקדמות – שלי. לאדם עם Ni דומיננטית יש רצון פנימי חזק וברור, כוון, עמוד שדרה, הבנה של מה שנכון עבורו ועקשנות. יש לו כדור בדולח אישי, והראיה שלו ממוקדת עד צרה.

פונקציית Te – Extroverted Thinking. פונקציית קבלת החלטות רציונלית, שמופנית החוצה. ההגיון מבוסס על עובדות ונתונים חיצוניים, מספרים, סטטיסטיקות, דעות של אחרים. אדם עם Te דומיננטית חזק בביצוע ובתפעול. מכוון מטרה – שדברים יעבדו היטב, ויניבו תוצאות. בונה מערכות. אכפת לו ממה שחושבים עליו.

פונקציית Ti – Introverted Thinking. פונקציית קבלת החלטות רציונלית, שמופנית פנימה. ההגיון מבוסס על החשיבה שלי, ראיית המציאות שלי, המסקנות והנסיון שלי. לאדם עם Ti דומיננטית יש הגיון פנימי חזק, שלא מושפע בקלות מדעות של אחרים. מבין את העולם ומגיע למסקנה שלו מה נכון. לוגי.

פונקציית Fe – Extroverted Feeling. פונקציית קבלת החלטות מבוססת על רגש וערכים, שמופנית החוצה. השיפוט הערכי מבוסס על רגשות, ערכים וצרכים – של אחרים. אדם עם Fe דומיננטית יכיר ברגשותיהם של אחרים, יתחשב בהם, ישאף לפעול בצורה שתיצור הרמוניה, שלום ושלווה. אכפתי ואמפתי.

פונקציית Fi – Introverted Feeling. פונקציית קבלת החלטות מבוססת על רגש וערכים, שמופנית פנימה. השיפוט הערכי מבוסס על הרגשות שלי, הצרכים שלי, הערכים שלי. אדם עם Fi דומיננטית יודע איך הוא מרגיש לגבי נושאים, מה נכון וראוי בעיניו. מה הוא אוהב. ישאף לפעול בצורה שמקיימת את הערכים שלו. אותנטי.

לכל אדם יש את 8 הפונקציות, מסודרות בסדר שונה, בעוצמה ובמיומנות הולכות ויורדות. יש לנו 4 פונקציות חזקות – שתי פונקציות קבלת החלטות, ושתי פונקציות איסוף מידע, ואז 4 פונקציות חלשות יותר. השתיים הראשונות הן האוטומטיות שלנו, והשתיים האחרונות – נקודות עוורות וחלשות. 

מיירס-בריגס: 4 הפרמטרים

איך אפשר לדעת מה סדר הפונקציות הקוגנטיביות שלי? מה החזקות, ומה החלשות יותר? אפשר ללמוד על כל הפונקציות, ולהבין בעצמנו. אופציה קלה יותר, אפשר לערוך לעצמנו מבחן "מיירס-בריגס" ולהתקדם משם.

שתי פסיכולוגיות, קתרין קוק בריגס ובתה איזבל בריגס מיירס, פיתחו את מודל "מיירס-בריגס", בהתבסס על עבודתו של יונג. הן מחלקות אותנו ל-16 טיפוסים לפי מבחן שבנו, מבחן הנותן תוצאה ב-4 פרמטרים: 

 • מוחצנות או מופנמות – E או I, 
 • איסוף מידע סנסורי או אינטואיטיבי – S או N
 • החלטות על פי הגיון או רגש – T או F,
 • התנהלות של חוויה (P) או תכנון (J). אני קוראת לזה – זורם או מנווט.

לכל אדם אפשר לשאול – האם הוא מוחצן או מופנם? סנסור או אינטואיטיב? מחליט לפי רגש או הגיון? חווה או מתכנן? וכך נקבל את טיפוס מיירס-בריגס. למשל, אם אדם הוא מוחצן, סנסורי, מחליט לפי הגיון ומתכנן – נקבל ESTJ.

כאן אני מסבירה על זיהוי טיפוס מיירס-בריגס – 4 האותיות:

הקשר בין טיפוס מיירס-בריגס לפונקציות הקוגנטיביות

רגע, אתם אמורים לקפוץ עכשיו. מה זאת אומרת מוחצן או מופנם? לכל אדם יש את כל 8 הפונקציות הקוגניטיביות, חצי מהן מופנמות והחצי השני מוחצנות. אז מה זה מופנם או מוחצן? התשובה: הפונקציה הראשונה, החזקה ביותר, של אדם מוחצן תהיה מוחצנת. והראשונה של אדם מופנם תהיה מופנמת. ההתבססות הכי חזקה של אדם מוחצן תהיה על החיצוני, ושל מופנם – על הפנימי.

אותו דבר עם שני הפרמטרים הבאים. פונקציית איסוף המידע הראשונה והכי חזקה של סנסור תהיה Se או Si. של אינטואיטיב תהיה Ne או Ni. פונקציית קבלת ההחלטות הראשונה של T תהיה Te או Ti, ושל F תהיה, כבר הבנתם, Fe או Fi.

לגבי חווה או מתכנן, זורם או מנווט: הפונקציה המוחצנת הראשונה של אדם "חווה" תהיה פונקציית איסוף מידע. הפונקציה המוחצנת הראשונה של אדם "מתכנן" תהיה פונקציית קבלת החלטות.

השימוש הפשטני של מודל מיירס-בריגס (4 האותיות) הוא לקרוא/להקשיב לחומרים מעניינים על הטיפוס שלכם, יש המון ברשת. השימוש היותר מעמיק של המודל הוא לחשב מתוך הטיפוס את סדר הפונקציות שלכם (the fucntion stack). ואז נפתח בפניכם עולם של ידע על עצמכם, דרך כל פונקציה בנפרד והקשר ביניהן. יש ברשת רשימות של סדר הפונקציות לפי הטיפוסים, או שאתם יכולים ללמוד לחשב בעצמכם.

איך לחשב את הפונקציות מתוך הטיפוס

(סעיף לא חשוב, מותר לדלג)

נקח לדוגמא את ESTJ. מדובר באדם מוחצן, ולכן הפונקציה הראשונה תהיה מוחצנת. מדובר במנווט כך שהפונקציה המוחצנת הראשונה שלו תהיה פונקציית קבלת החלטות. חושב, אז פונקציית קבלת ההחלטות הראשונה צריכה להיות T. וכך מקבלים פונקציה ראשונה Te.

פונקציה ראשונה היא קבלת החלטות אז השניה צריכה להיות איסוף מידע. הראשונה מוחצנת כך שהשניה מופנמת. פונקציית איסוף מידע הראשונה צריכה להיות S ולכן תהיה Si. 

הפונקציות מחולקות לשני "צירים" ציר ראשון הוא הפונקציות השניה והשלישית, וציר שני הוא הפונקציה הראשונה והרביעית. על כל ציר יהיו פונקציות מאותו סוג (איסוף מידע או קבלת החלטות) והפוכות. אז הפונקציה השלישית תהיה Ne (על הציר עם Si) והרביעית תהיה Fi (על הציר עם Te).

קיבלנו את 4 הפונקציות הראשונות והכי חזקות של טיפוס ESTJ – שהן Te, Si, Ne, Fi. מכאן יודעים את ה-4 הבאות – הן ההפוכות של הראשונות. כך שהפונקציות של ESTJ הן, לפי הסדר משמאל לימין: Te, Si, Ne, Fi, Ti, Se, Ni, Fe. 

משמעות סדר הפונקציות

שתי הפונקציות הדומיננטיות של אדם מסמנות את החוזקות הגדולות שלו, ובצידן החולשות. חוזקות – ברור. אלו הפונקציות שקל לנו להפעיל, שטבעיות עבורנו, שאנחנו מיומנים בהן. אלו ה"אסים" שזמינים לנו תמיד בשרוול. מדוע יש פה חולשות? כי ללא מודעות והתפתחות, נשתמש בהן כל הזמן. גם כשהן כבר מסבכות אותנו. גם כשהן לא מתאימות. שתי הפונקציות הללו הן פטיש שאנחנו מסתובבים איתו בעולם, יודעים להשתמש בו היטב – ועלולים להכות בו גם ברגים.

4 הפונקציות הבאות הן חלשות יותר ויותר, עד לשתיים האחרונות שהן נקודות עוורות. בגיל צעיר כמעט לא יודעים להפעיל אותן. מקובל לומר שהפונקציה הראשונה היא מי שאנחנו מכירים את עצמנו מאז ומתמיד, בגיל ההתבגרות פיתחנו את השניה, השלישית באזור גיל 30, רביעית ב- 40 ומשם זה כבר תלוי בנו.

דוגמא – סדר הפונקציות שלי

נמשיך עם הדוגמא של ESTJ, שהוא הטיפוס שלי. פונקציה ראשונה Te היא פונקציית קבלת החלטות – אני טיפוס מנווט, אקטיבי. הדבר הראשון שאני חושבת עליו הוא התקדמות. החלטות הן התקדמות. פונקציית Te היא פונקציית התפעול – אני מנסה לתפעל את המציאות, בצורה הגיונית, לפי מה שאני רואה לפני. זו החוזקה שלי וגם החולשה. אם הבת שלי נסערת היא לרוב לא צריכה שאני אנסה לפתור ולתפעל את המצב אלא שאשתמש ב-Fe ואקשיב לה באמפתיה.

פונקציה שניה דומיננטית – Si. ראיית פרטים, זכרון מעולה (נפגע טיפה מהקורונה), ערה מאוד לחוויה שלי ואכפת לי ממנה. אני יודעת איך אני מרגישה, רוצה להרגיש טוב ומשקיעה בספורט, בשינה, באוכל טוב, בחוויות טובות עבורי. גם כאן יש לי חוזקה גדולה וגם חולשה – Si קשור לשמרנות ולהתמדה באותו הקו, מה שמקשה על שינויים והתפתחויות חדשות.

שלישית נמצאת Ne – רעיונות וכווני התקדמות עבור אחרים – יש לי מאות פוסטים עם רעיונות וכווני התקדמות. שתי הפונקציות הקודמות עזרו לי להגיע לייצר אותם – ביצוע והתמדה. פונקציה רביעית – Fi: אני יודעת מה נכון בעיני. עד כאן 4 הפונקציות החזקות שלי, שמתארות אותי די טוב. 

הלאה. אצלי Ti מקום חמישי. לא בין הפונקציות החזקות ביותר, אבל לא כל כך נמוך, ובגילי המופלג ואחרי שנים של עבודה, יש לי הגיון פנימי. עדיין, הוא נוטה להיות פחות חזק ממה שאחרים אומרים. אני סומכת על היועצים שלי מאוד. Se עוד קצת יותר נמוך עם התמצאות די נמוכה במרחב, חוש טכני לא חזק מאוד, ולא מאוד מחפשת חוויות חדשות. 

מפה מגיעים לשתיים החלשות ביותר – Ni מקום שביעי, שנחשב לנקודה העוורת הגדולה ביותר. במקרה שלי – רצון פנימי לא ברור. אני הנערה שהלכה ללמוד 6 שנים בטכניון כי זה כדאי ורווחי (Te), כי זה מה שהיא למדה בתיכון והיא יכולה להמשיך (Si) בלי להבין ולחשוב מה היא רוצה עמוק בפנים, מה נכון לה.

פונקציה אחרונה, הכי חלשה, פונקציית Fe – מה אחרים מרגישים. זה נשמע מוזר כי אני קואצ', ובאמת קיבלתי הכשרה אינסופית ופיתחתי המון אמפתיה לרגשות של אחרים. עדיין, לאן אנשים רוצים להגיע (Ne) נחווה אצלי חזק יותר מאשר מה הם מרגישים (Fe), ואולי בגלל זה אני קואצ' ולא מטפלת.

למה ואיך לזהות את הטיפוס והפונקציות שלי?

להבנת הטיפוסים והפונקציות יש כמה תועלות:

 • להרגיש בנוח עם עצמנו. זה המבנה שלנו
 • לסמן כווני התפתחות. כל אדם יכול לפתח את כל 8 הפונקציות
 • להבין אחרים. זה מי שהם. הם לא טפשים או רעים, אלא משתמשים בפונקציות שונות
 • להבין איך לתקשר ולהסתדר עם אחרים.

איך לזהות את הטיפוס והפונקציות שלי?

 • לערוך לעצמכם מבחן אישיות של 16 הטיפוסים, או לקרוא עוד על 4 הפרמטרים של מיירס בריגס ולהגיע לזיהוי של הטיפוס שלכם – 4 האותיות (בדוגמא שלי, ESTJ). כאן אתם כבר יכולים לקרוא ניתוחים מעניינים על הטיפוס שלכם. ואפשר לעצור כאן.
  אם קיבלתם תוצאה שאתם לא שלמים איתה, אם בפרמטרים מסוימים יצאתם מאוזנים (בין E, I למשל), או אם בא לכם להעמיק ולחקור את הפונקציות שלכם, אפשר להמשיך הלאה.
 • מתוך הטיפוס שלכם, חשבו את 8 הפונקציות הקוגניטיביות. אתם יכולים להשתמש בהדרכה שלי כאן, למצוא הדרכות יותר מפורטות איך לחשב (כאן יש סרטון לחשב בצורה קלה וטכנית), או למצוא רשימות מוכנות של הפונקציות לפי טיפוסים. זה יעזור לכם להכריע האם בכלל זיהיתם את עצמכם נכון בזיהוי הטיפוס. הכי משמעותי לזהות נכון את הפונקציות. 

כשאתם מבינים את הפונקציות שלכם, נפתח בפניכם עולם שלם של ידע וחקירה. אתם יכולים להקשיב לסרטונים על כל פונקציה בנפרד, על כל הפונקציות של הטיפוס שלכם, ועל האינטרקציה בין הפונקציות שלכם לפונקציות של מי שסביבכם.

התאמה בין פונקציות שלכם ושל אחרים

אם אתם יודעים את הפונקציות שלכם וגם של בן הזוג שלכם, הילדים, קולגות וכך הלאה – תוכלו להבין איפה נקודות החיבור הטבעיות והחזקות שלכם, ואיפה ההתנגשויות. הפונקציות המתאימות הן הפוכות. למשל Te, Ti מתאימים. שני Te מתנגשים במידה מסוימת.

מדוע? למשל, Te רוצה לדעת מה אחרים חושבים, כדי לדעת מה נכון. Ti יודע מה נכון. אז Te אוהב להקשיב ל-Ti ומעריך את החוכמה שלו. Te גם יודע לתפעל טוב יותר מ-Ti, כך שיחד הם צוות מעולה של חשיבה וביצוע (הנישואים שלי במשפט אחד). שני Ti יתווכחו הרבה וגם לא בהכרח יודעים לבצע, ושני Te כל הזמן שואלים אחד את השני מה הוא חושב. השילוב ההפוך הוא טבעי ונעים, והשילוב המתנגש הוא כר להתפתחות – שניכם צריכים ללמוד לחזק את הפונקציה ההפוכה שלכם, כדי להתאים זה לזה. למשל שני Te צריכים לפתח את ה-Ti שלהם. לפתח את ההגיון הפנימי ולעמוד מאחוריו, לא רק לחפש תשובות בחוץ.

בשאר הפונקציות זה די דומה. Ni יודע מה הוא רוצה. Ne מוציא פנקס קטן, רושם מה Ni רוצה ומתחיל לספק שפע רעיונות וכוונים עבורו. איזה כיף. היה לי חבר שבשנה בה היינו בקשר סיים את הדוקטורט, חתם הסכם גירושים, קיבל קידום בעבודה, קיבל העלאה, השכיר את הדירה שלו ושכר לעצמו דירה אחרת. זו ההתאמה של Ni, Ne. שני Ni יתווכחו וימשכו כל אחד לכוון שלו, שני Ne לא יודעים לאיזה סרט ללכת.

הלאה. Si מודע ואכפת לו מהחוויה שלו, Se שם לב לחוויה של Si. יש להם, למשל, התאמה מינית מעולה, וכיף להם לבלות ביחד. לגבי ערכים ורגשות – Fe רואה את הרגשות והצרכים של האחר, Fi מחובר לרגשות של עצמו, והם מתאימים. שני Fi מתווכחים למי תשומת הלב הרגשית מופנית קודם, ושני Fe מתוסכלים כי כל אחד מהם רוצה לטפל בשני.

ההתאמה הטבעית היא כשכל הפונקציות הפוכות ובאותו הסדר. קצת פחות טבעית – כשכל הפונקציות הפוכות, ולא באותו הסדר. התאמה עוד פחות טבעית – כאשר חלק מהפונקציות זהות. שם יש יותר התפתחות. הנישואים שלי של 20 שנה, שרובן היו טובות מאוד – היו עם גבר איתו יש לנו התאמה רק על 2 פונקציות. אח"כ היתי בקשרים עם כל הפונקציות מתאימות, פעם אחת אפילו לפי הסדר המושלם – תזכורת לזה שהפונקציות המתאימות לא מספיקות.

חומרה ותוכנה

בעולם הידע הזה מקובל לומר שהפונקציות הקוגנטיביות הן החומרה שלנו, והשאלה היא גם אילו תוכנות אנחנו מריצים עליה. הפונקציות הקוגניטיביות מדברות על אופן הפעולה של המוח שלנו, ותורות טיפוסים אחרות (אניאגרם, 4 הנטיות) מדברות יותר על התוכנה, על התוכן. אז למשל אמי ואני שתינו ESTJ, ואנחנו באמת דומות במבנה החשיבה שלנו, אבל בכל חלוקת טיפוסים אחרת אנחנו שונות. תוכן החשיבה שלנו שונה. שתינו מתפעלות מעולה, למשל, אבל בסדרי עדיפויות שונים מה כדאי לתפעל.

איפה ללמוד עוד

כמה ערוצי יוטיוב שאני אוהבת ללמוד מהם על הפונקציות:

ליג'ו הקצרה והמדויקת, פרנק ג'יימס המצחיק, ג'וזף הקשקשן – מקיף מאוד, והארי העדין והלירי

נ.ב. עוד מושגים שימושיים

למי שרוצה לצפות בסרטונים בנושא הטיפוסים והפונקציות הקוגניטיביות, יש עוד כמה מושגים ששווה להכיר – בעיקר שמות המקומות בסידור הפונקציות:

 • מקום ראשון – נקרא hero, dominant או lead. זה הכוח הכי חזק וטבעי שלנו.
 • מקום שני נקרא parent או auxiliary. זוהי פונקציית האחריות שלנו, התפקיד שלנו בחיים. אם Si נמצא אצלי במקום שני, אני מרגישה שהאחריות שלי היא להיות בריאה ובמצב רגשי טוב. אם למישהו אחר פונקציית Fe עומדת במקום שני, הוא מרגיש שהאחריות שלו היא ליצור הרמוניה סביבו.
 • מקום שלישי נקרא child. זו עדיין פונקציה חזקה שלנו, אבל יכולה להכיל אלמנטיים ילדיים.
 • מקום רביעי נקרא inferior. זו עדיין פונקציה די חזקה, לא מאוד, ויש לנו חוסר בטחון בהקשר שלה. אם אצלי יש Fi במקום רביעי, יש לי חוסר בטחון לגבי הערכים שלי, האם אני אדם טוב. אני מצלצלת לאמי לשאול אותה אם מה שעשיתי נכון. אם למישהו יש Ti במקום הרביעי אז יש לו קשר עם הלוגיקה הפנימית שלו, אבל הוא מהסס האם הוא צודק, האם הוא חכם. בניגוד לאותה פונקציה שתעמוד במקום הראשון או השני – ושם יהיה לו בטחון בה.
 • מקום חמישי – nemesis. האויב, הפחד וחוסר הבטחון. כמו inferior, עם עוד פחות כוח. אם יש לי פה Ti, לקח לי הרבה שנים לסמוך על ההגיון הפנימי שלי.
 • מקום שישי – critic. פה נמצאת הביקורת הקשה שלנו על עצמנו ועל אחרים. אם יש לי פה Se אני רואה את הפרטים לגבי אחרים – בביקורתיות. איך הם מתלבשים ומתנהלים. 
 • מקום שביעי trickster ושמיני deamon (שד) – הנקודה העוורת הכי גדולה (מקום שביעי) והפונקציה הכי חלשה (מקום שמיני). לוקח לנו שנים להבין מהן הפונקציות האלה בכלל. בפיתוחן נמצאת הגדילה הכי גדולה שלנו.
פרקטי-טוק לוואטסאפ

לקבל השראה, עניין, מוטיבציה:
מדי שבוע תקבלו לוואטסאפ
מאמר או פרק מהפודקאסט.
ללא ספאם. מעל 1000 איש מקבלים.

לפרוץ את מחסום השיווק

עזרתי להרבה מאמנים ומטפלים להצליח, ועכשיו תורכם!
קורס שיעזור לכם מנטלית, רגשית ופרקטית.
לשווק בבטחון, להתמיד בשיווק ולהתחיל למלא את היומן.
360 ש"ח.

דברים טובים למייל

חומרים מקצועיים למאמנים ולמטפלים. כווני חשיבה חדשים
ודחיפה עדינה קדימה. אחת לשבוע.

תודה שקראת. אולי יעניין אותך גם: