I will do today what others won't

So I can do tomorrow what others can't.
Jerry Rice

"קראתי תזה של 300 עמודים. לקח לי 3 שבועות. עכשיו אני יודע איך לכתוב את 3 המאמרים הבאים שלי", אמר לי דוקטורנט לפיסיקה.

כנראה שבתחום שלו רוב הדוקטורנטים יכולים לקרוא תזה כזו, עמוד אחר עמוד. אבל הוא היה מוכן לעשות את זה בפועל.

יש לי בלי סוף סיפורים כאלה. כל מי שאני מכירה שהגיע להשגים מספקים, בכל תחום, עשה זאת כך.

מסטרט-אפ ועד מאבק בזיהום אוויר, מטיפוח משפחה שמחה ועד לכתיבת שירה, השגים עוברים דרך המוכנות להשקיע את העבודה הנדרשת. עבודה שהיא לפעמים אפורה, סיזיפית, ללא הבטחה להשגים.

אנחנו אולי לא יודעים את כל הדרך במדויק, אבל אנחנו יכולים לראות כמה צעדים קדימה. ואם אנחנו מוכנים לעשות אותם – נוכל להתקדם.

תודה שקראת. אולי יעניין אותך גם: